Ακολουθήστε μας

Διαδικασία Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων:Ένα "θολό τοπίο" αρμοδιοτήτων στο οδικό δίκτυο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα των μετακινήσεων μας στο αστικό περιβάλλον. Τα έντονα κυκλοφορικά προβλήματα στις σημαντικότερες αστικές αρτηρίες αλλά και οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου όπως, π.χ.

κυκλοφοριακή συμφόρηση, ουρές, παρακάμψεις λόγω έργων, οδική ασφάλεια, κ.λ.π. αποτελούσαν αντικείμενο μελετών και αποφάσεων των Υπουργείων.

Όμως με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» ενισχύθηκαν οι κυκλοφοριακές αρμοδιότητες των ΟΤΑ με ταυτόχρονη μείωση του όγκου του κεντρικού κράτους. Για την μετεξέλιξη των κεντρικών υπηρεσιών σε επιτελικές-σχεδιαστικές μονάδες στρατηγικού χαρακτήρα, καταργήθηκαν οι Κρατικές Περιφέρειες και στη θέση τους δημιουργήθηκε ένα ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την Αυτοδιοίκηση, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Αυτές και με  στόχο τη δημιουργία ενός επιτελικού και  ευέλικτου κράτους σε θέματα οδικής κυκλοφορίας, ασκούν την τελική αποφασιστική αρμοδιότητα, περιοριζόμενες μόνο στον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» 

 

Δυστυχώς όμως από τις αρχές του 2015 έως και σήμερα, το ευέλικτο αυτό κράτος μέσω της Κρατικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έχει επιβάλλει μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία σε θέματα κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που δεν υπήρχε προηγουμένως. Συγκεκριμένα, η νέα χρονοβόρα διαδικασία αφορά μελέτες των αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με τις σημαντικότερες αστικές αρτηρίες αλλά και οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, που προβλέπουν άμεσες παρεμβάσεις με εγκατάσταση Σήμανσης ή Φωτεινής Σηματοδότησης.

Επειδή πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και με αφορμή ένα αίτημα πολίτη, το alsosnews.gr θεωρεί χρήσιμη την ενημέρωσή σας για τα προβλεπόμενα στάδια αυτής.

Η εν λόγω διαδικασία καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 52, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) σε συνδυασμό με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Ν.3852/2010.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά τη διαδικασία αυτή εμπλέκονται τεχνικές υπηρεσίες, αιρετά & κρατικά όργανα. Αρχικά,  η Υπηρεσία ΟΤΑ που έχει την ειδική αρμοδιότητα, εξετάζει τη σκοπιμότητα βελτίωσης του «μελανού σημείου» και αναλόγως εκπονεί ή αναθέτει & ελέγχει τη σχετική μελέτη κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων.

Στη συνέχεια, το Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο που έχει τη συγκεκριμένη αποφασιστική αρμοδιότητα για τη ρύθμιση αυτή, εκδίδει τη σχετική απόφαση.

Τέλος, η  Κρατική Αποκεντρωμένη Διοίκηση που έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της ενότητάς της, εγκρίνει τη σχετική απόφαση του συλλογικού οργάνου. 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», η νεοσυσταθείσα Περιφέρεια Αττικής μέχρι και το 2014,είχε τη δυνατότητα άμεσης υλοποίησης των απαιτούμενων πινακίδων και φαναριών.Η νέα όμως χρονοβόρα διαδικασία προέκυψε λόγω τροποποίησης των διατάξεων του ΚΟΚ όσον αφορά τη λήψη μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας.

 Συγκεκριμένα, παρότι τα αποκεντρωμένα κρατικά όργανα έχουν την αυτονόητη εκ του συντάγματος, γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή λεκτικών και μόνο τροποποιήσεων στο άρθρο 52 του ΚΟΚ, σε σημεία όμως που προκαλούν προβληματισμό στον καθορισμό αρμοδιοτήτων λόγω της ισχύος του «Καλλικράτη». Έτσι διαβάζοντας κανείς το άρθ.52,διαπιστώνει την κρίσιμη αντικατάσταση της λέξης «Περιφέρειας» με τη φράση «Αποκεντρωμένης Διοίκησης» . Μετά την εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων, διευκρινίζεται ότι ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις Δημοτικών-Περιφερειακών Συμβουλίων. Επίσης επισημαίνεται ότι, η Υπηρεσία κυκλοφορίας της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπονεί/εγκρίνει σχετικές μελέτες.

Με τις λεκτικές αυτές τροποποιήσεις, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κάνοντας κακή ερμηνεία των όρων για τα κυκλοφοριακά θέματα, ταυτίζει τις αρμοδιότητες της με αυτές της πρώην Κρατικής Περιφέρειας. Μέγα και καθοριστικό λάθος όμως, καθώς πλέον έχει αρμοδιότητα μόνο για έλεγχο νομιμότητας και όχι για έλεγχο τεχνικής μελέτης. Ως αποτέλεσμα αυτής της αυθαίρετης αντίληψης, είναι οι επιπλέον καθυστερήσεις ελέγχων λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας της, αφού οι υπηρεσίες κυκλοφορίας και η τεχνογνωσία τους μεταφέρθηκαν με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης»  στην Περιφέρεια Αττικής. Λόγω αυτής της τεχνικής αδυναμίας της Αποκεντρωμένης αλλά και με πρωτοβουλία αυτής, πλήθος μελετών που έχουν ελεγχθεί από την Περιφέρεια αποστέλλονται ξανά προς επανέλεγχο στο Υπουργείο Υποδομών-παρότι ο όγκος δουλειάς του αφορά σε όλη τη χώρα-καθυστερώντας έτσι την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, για την εύρυθμη και ασφαλή κυκλοφορία των μεγάλων αστικών αρτηριών του λεκανοπεδίου.

 

Συμπερασματικά: Για τους χρήστες του οδικού δικτύου(οχήματα-πεζούς) στο λεκανοπέδιο, oσο υπάρχει Επιτελικό Κράτος, με αποκεντρωμένες αρμοδιότητες προς την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής σε θέματα οδικής κυκλοφορίας  και ταυτόχρονα μια Αποκεντρωμένη Διοίκηση με πλήρεις αρμοδιότητες σε θέματα οδικής κυκλοφορίας, κάθε παρέμβαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επί των μεγάλων αστικών αρτηριών και οδικών αξόνων του λεκανοπεδίου, θα παραμένει στο έλεος ξανά, των Υπηρεσιών του κεντρικού κράτους.

Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή, θα έχουμε πραγματικά επιτελικό κράτος για την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας στο αστικό περιβάλλον. Είτε με αλλαγή του επίμαχου άρθρου 52 του ΚΟΚ, είτε με πιο αντικειμενική ερμηνεία εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για το alsosnews.gr

Νεοκλής Τσούνης

Πολιτικός Μηχανικός

Βρισκεστε εδω